Hot Ten

Die besten «Entrecôte Café de Paris»!

Das gute alte «Entrecôte Café de Paris» ist wieder heiss begehrt. GaultMillau stellt 10 Top-Adressen vor.

20. Januar 2019